Service av dykutrustning

Vi utför service på regulatorer och BCD från

  • Tecline
  • Aqualung
  • Apeks

Vill du dyka medan din utrustning är på service får du låna av oss!

Flaskor

  • Provtryckning av flaskor. Har du en flaska som snart behöver provtryckas? Hör av dig i god tid. Vi ordnar provtryckning några gånger per år till ett bra pris. Flaskan måste provtryckas vart 5:e år.
  • Visuell inspektion. Din flaska bör inspekteras varje år.
  • Kranservice. Vi kan serva din flaskkran.

Dräkt

  • Byte av handledstätning
  • Byte av halstätning
  • Vi ombesörjer byte av torrdräktskedja och boots samt läcksökning.